REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Firany Adamski

§ 1. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Firany- Adamski, składania zamówień na produkty dostępne w  sklepie internetowym Firany- Adamski, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta oraz Sprzedawcy/Usługobiorcy.

2. Sklep Internetowy jest zarządzany i prowadzony przez Firany Adamski Monika Otrzonsek
z siedzibą w  Dobrodzieniu (woj. opolskie) przy ul. Piastowska 32, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i  Informacji Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 NIP 576-152-88-81, zwany dalej "Sprzedawcą/Usługobiorcą”

3. Dane kontaktowe Firmy:

Firany Adamski Monika Otrzonsek.
Tel.34/3536370
kom.665315766 (Monika Otrzonsek)
kom.695641234 ( Urszula Adamska)
e-mail: info@firany-adamski.com

4. Sklep Internetowy Firany Adamski  dostępny pod adresem http://www.sklep.firany-adamski.com/ zajmuje się przyjmowaniem zamówień na usługi szycia firan, zasłon, paneli, rolet, poduszek i bieżników oraz sprzedażą artykułów dekoracyjnych znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2. Warunki zawarcia umowy

1. Na złożenie zamówienia składa się:

a) Wybranie produktu/produktów do koszyka
Klient może wybrać  dowolne produkty znajdujące  się w ofercie sklepu internetowego Firany Adamski, zaznaczając ilość produktów. Wybrane artykuły Klient  umieszcza do Koszyka za pomocą kliknięcia. W każdej chwili Klient może zmienić zawartość koszyka lub całkowicie go opróżnić. Aby potwierdzić zamówienie, należy kliknąć "Dodaj do koszyka".
b)  Wybór  sposobu dostawy,
c)  Wybór formy płatności ,
d)  Potwierdzenie zamówienia- Klient poprzez kliknięcie przycisku "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" dokonuje zamówienia w sklepie internetowym. Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie.

2. Zamówienia można składać również:
wysyłając e-mail na adres e-mail: info@firany-adamski.com

3. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
§ 3. Rejestracja

1.W celu rejestracji w sklepie internetowym Firany Adamski (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego Firany Adamski, są nieodpłatne.  

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Firany Adamski każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  

§ 4. Konto kupującego oraz zasady jego usunięcia.

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszania konta Kupującego, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, bezwzględnie wiążącego od dnia rejestracji przez Kupującego.

2. Kupujący, którego konto użytkownika w sklepie zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszania konta Kupującego, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Sklepu – o czym dany Kupujący zostanie powiadomiony, łącznie z podaniem przyczyny zawieszenia konta.

4. W każdej chwili Kupujący może sam usunąć swoje konto.

§ 5. Składanie i realizacja zamówień

1. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy u Sprzedawcy/Usługobiorcy.

2. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej; czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 24 godziny do 10 dni ROBOCZYCH od momentu zaksięgowania należności na kocie bankowym, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. W okresach przedświątecznych (marzec-kwiecień, październik, listopad, grudzień) czas oczekiwania zostaje wydłużony do 6-ciu tygodni. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy normalny termin, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

3. Sklep internetowy może uzależnić świadczenie i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia danych określonych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności poprzez przedstawienie stosownych dokumentów. Sklep może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności chodzi o przypadek wysłania towaru płatnego przy odbiorze jeżeli nie można potwierdzić takiego zamówienia u Kupującego. Sklep zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli Kupujący w trakcie zamówienia przesyła dodatkowe zmiany do tego zamówienia.

4. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez sklep lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Kupujący jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany – po stwierdzeniu braku towaru. Kupujący decyduje wówczas, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. Kupujący może zrezygnować również tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

§ 6. Ceny i podatki

1. Wszystkie ceny towarów są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta, ale nie uwzględnia kosztów wysyłki towaru, który jest naliczany odrębnie.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Określając łączną kwotę zamówienia, do cen towarów sklep dolicza koszty dostawy, które co do zasady obciążają wyłącznie Kupującego.

4. Sklep wystawia faktury VAT na zakupiony towar na żądanie Kupującego. Powyższe żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić dla sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.

§ 7. Warunki  i formy płatności

1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar
gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
przelew
KONTO BANK ING S.A.
71 1050 1171 1000 0097 7142 6088
W przypadku dokonywania płatności w Euro odpowiednim numerem konta jest numer poniżej:
PL 68 1050 1171 1000 0097 7142 63368
SWIFT (BIC): INGBPLPW
płatność w systemie PayU
płatność w systemie PayPal

W przypadku zamówień powyżej kwoty 1800 zł i wybrania opcji płatności za pobraniem, należy wpłacić zaliczkę na konto bankowe naszego sklepu/

2. Odbierając zamówiony towar w sklepie stacjonarnym możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

3. W przypadku wysyłki paczek za granicę, płatność za towar następuje z góry.

4. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do każdej przesyłki, na płatność składa się cena produktu oraz koszt dostarczenia produktu.

§ 8. Dostawa

1. Dostawa naszych towarów obejmuje całą Polskę oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.. z siedzibą w 02-274 Warszawa,  ul. Mineralna 15,  pod wskazany przez Klienta adres.

3. Zamówienia wysyłane poza granice Polski dostarczane są również za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z.o.o.

4. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie naszej firmy w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 32.

5. Koszty dostawy poniżej wartości zamówienia 500 zł pokrywa Klient. Koszt dostawy w przypadku przedpłaty na konto wynosi 15zł, w przypadku pobrania 25zł, w przypadku wysyłki za granicę 120zł, w przypadku odbioru osobistego 0 zł. Koszty wysyłki do Niemiec wynoszą 70 zł. NIE WYSYŁAMY paczek do Wielkiej Brytanii.

6. Dostawa realizowana za pośrednictwem:
firmy kurierskiej  DPD-czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze.

§ 9. Reklamacja

1. Firany Adamski Monika Otrzonsek. jako sprzedawca/usługobiorca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 (1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające  z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@firany-adamski.com. Firany Adamski Monika Otrzonsek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym zakresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Firany Adamski Monika Otrzonsek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu,  w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Klient zobowiązany  jest niezwłocznie powiadomić Firany Adamski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Piastowska 32, 46-380 Dobrodzień,  pod adres: info@firany-adamski.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7. Firany Adamski Monika Otrzonsek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8. Reklamacje należy kierować:
pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy/Usługobiorcy:Firany Adamski Monika Otrzonsek, ul. Piastowska 32, 46-380 Dobrodzień
pocztą elektroniczną na adres: e-mail: info@firany-adamski.com

9. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji,

10. Reklamacji nie podlegają:
- naturalne zużywanie się wyrobu,
- wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji (prania, czyszczenia, prasowania).

§ 10. Zastrzeżenia Sprzedawcy/Usługobiorcy

1. Sprzedawca/Usługobiorca nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.
2. Sprzedawca/Usługobiorca zastrzega sobie prawo do tolerancji wymiarów +/- 2cm.
3. Ze względu na bogaty asortyment w sklepie , Sprzedawca/Usługobiorca sobie prawo do wszycia innych -podobnych niż przedstawionych na zdjęciach dodatków dekoracyjnych (przelotki, kółka, koraliki, chwosty, uchwyty, sznurki, kryształki) bez konsultacji z Klientem.
4. Ze względów fabrycznych naszywane pasy cekinów na poszewkach i bieżnikach mogą mieć małe braki  oraz różnić się odcieniami.
5. Wybór wzoru na danej tkaninie wykorzystanej do uszycia firan, paneli, rolet, zasłon pod zamówiony wymiar, dobierane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę bez konsultacji z Klientem.
6. Wysokość firan/ zasłon, paneli, rolet, zawsze jest uwzględniana w najdłuższym punkcie (z koralikami, z chwostami, ażurami , kryształami, itp.).

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Wszystkie produkty w sklepie internetowym  (oprócz artykułów ceramicznych) to "towary na zamówienie".

2. Pod pojęciem "TOWAR NA ZAMÓWIENIE" rozumieć należy: firany, zasłony, zestawy, panele, panele modern plus, tkaniny, poduszki, bieżniki, zazdrostki, ażury, wyrób tkacki, karnisze, mechanizmy roletowe, mechanizmy panelowe i inny materiał stanowiący towar, którego dostosowanie do indywidualnych potrzeb Kupującego zgodnie z zamówieniem wymaga koniecznej ingerencji w postaci – przycięcia, skrócenia, zszycia, nieodwracalnego połączenie z innym materiałem itp. – skutkującego bezpowrotnie, że dany TOWAR nie może być objęty prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827)- art.38 pkt. 1,3,6. ("Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami).

3. Zwrotom nie podlegają również firany, zasłony, tkaniny, wyrób tkacki i inny materiał uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie.

4. W przypadku zakupu artykułów dekoracyjnych mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni  bez podania jakiejkolwiek  przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dnia od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Firany Adamski Monika Otrzonsek. ul. Piastowska 32, 46-380 Dobrodzień, tel.34/3536370, e-mail: info@firany-adamski.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą  elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest na www.sklep.firany-adamski.com w stopce strony.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę  około 50 PLN.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenie innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowaniu o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób innym niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługobiorcy.

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji poprzez przelewu dedykowane , dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

§ 13. Postanowienia dotyczące  Przedsiębiorców

1.    Sprzedawcy/Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podawania przyczynie i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
2.    W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca/Usługobiorca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także domagać się przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę/Usługobiorcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4.    Zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługobiorcy z tytułu rękojmi za produkt zostaje wyłączona.

§ 14. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały w Sklepie (opisy towarów, zdjęcia , elementy graficzne itd.) są własnością sklepu Firany Adamski. Kopiowanie ich bez naszej zgody w celach komercyjnych (w całości lub części) jest naruszeniem praw autorskich.

2.  Klienci mogą korzystać z materiałów wyłączenie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2006.90.631 ze zm.),

3. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w  § 9. pkt. 2  jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
 
§ 15. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firany Adamski Monika Otrzonsek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2022r.